Kunder

Några av våra kunder och deras lösningar

Syvab

Syvab använder lösningar byggda ovanpå Alfresco för att köra verksamhetskritisk dokumenthantering för att kunna hålla södra Stor-Stockholm rent. Lösningen inkluderar avtalshantering och andra lösningar för att möte de krav myndigheter ställer för offentligägda bolag.

Alfa Quality Moving

Alfa-Quality Moving är en av de största företagen för omlokalisering i Norden. Loftux tillhandahåller verksamhetskritisk dokumenthantering tillsammans med säker lösning för externa samarbetsportal.

Cad-Q

Den ledande företaget för modellering och ritningsrelaterade lösningar i Norden använder lösningar från Loftux byggda ovanpå Alfresco för att distribuera sina egna mjukvarupaket.

TAM-Arkiv

TAM-Arkiv är en arkivorgansation som har historiska dokument och bilder med start från 1860-talet. Den totala längden skulle motsvara över 8000 meter om det sträcktes ut över en linje. De använder Alfrescolösningar från Loftux för att säkerställa att digitala och digitaliserade historiska dokument lagras och hanteras i en skalbar lösning.

Din organisation här

Efter att du har läst om vad vi kan göra för dem, varför inte fråga oss vad vi kan göra för er?

Kontakta oss nu för att göra din dagliga verksamhet bättre.