Alfresco ShareBox

Den bästa tillägget för dokumentdelning

Video: ShareBox för Alfresco - Dela filer och mappar extern från Alfresco

Se hur ShareBox kan lösa din externa delningsbehov.

Blog: uppdateringar för ShareBox för Alfresco - Dela filer och mappar externt i Alfresco

Vi har gjort ShareBox ännu bättre med fler funktioner. Läs om det här.

Blogg: ShareBox - Lägg till säker extern delning i Alfresco

Läs vårt blogginlägg där vi tillkännager ShareBox.

Köp: ShareBox för Alfresco

För tillgång till aktuella priser, vänlige kontakta oss